ProGaTherm

ProGaTherm is de methode ontwikkeld door sciprotec voor het thermisch hergebruik van endogas. De aanpak voor energiebesparing bestaat erin het gebruik van het beschermende gas (endogas) dat continu uit de oven afgevoerd wordt te gebruiken voor verwarming, in plaats van het nutteloos af te fakkelen. De calorische waarde van het beschermgas bedraagt ongeveer 1,9 kWh/m³.

Prozessgasnutzung - ProGaTherm, thermisch hergebruik van endogas

Kamer- en Retortovens

De hoeveelheid beschermgas van een batch-bediende kameroven of schachtoven, die is ontworpen voor een ladinggewicht van 1000 kg, bedraagt ongeveer 15 m³/h of verbruikt tot 1,9 kWh/m³ * 15 m³/h = dus 28,5 kW per uur. Deze hoeveelheid is voldoende om een ontlaatoven bij 200 ° C en een bruto ladinggewicht van ongeveer 600 kg staal continu in een uur op te warmen. Gestabiliseerd is zelfs voldoende warmte-energie beschikbaar is om een tweede oven in stabielregime te laten functioneren. Via een aangepaste capaciteitsplanning, is het mogelijk om voor typische ontlaattijden tot 2 uur, diverse opkool- en ontlaatovens zo te koppelen, zodat zij volledig kunnen werken met de Endogasverwarming. Op deze wijze wordt het verwarmen van de ontlaatoven zonder verdere primaire energie mogelijk.

Doorstootoven, Roterende Ovens, Rollenbandovens en Bandovens

de hoeveelheid beschermgas in een continu werkende installatie ligt in de grootteorde van 50 m³ / h, dit maakt 1,9 kWh/m³ * 50 m³/h = 95 kW per uur.

Met een nieuw ontwikkeld afzuigsysteem wordt het resterende procesgas isobaar uit de oven gezogen en afgekoeld. Een compressiestation comprimeert het aangezogen gas tot een druk die noodzakelijk is om bijvoorbeeld een brander bedienen. Het procesgas wordt vervolgens rechtstreeks voor thermisch gebruik in een proces ingebracht. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor de verwarming van een voorverwarmoven, ontlaatoven maar ook de verwarming van een zoutbad of een wasoven. In principe kan elk proces dat warmte nodig heeft worden verwarmd met ProGaTherm.

Zukunftsprogramm Wirtschaft SH
Scroll naar boven